علم موشک برای بقیه از ما کشت موفقیت در جنوب: خانواده مزرعه در عصر پس از جنگ (مطالعات کمبریج در جنوب آمریکا) تجسم سیاهی و ایجاد سنت آمریکایی ادبیات آفریقایی (مطالعات کمبریج در ادبیات و فرهنگ آمریکایی) ارتش و جامعه در بطلمیوسی مصر (ارتشهای جهان باستان)
Rocket Science for the Rest of Us
Rocket Science for the Rest of Us 2015-04-07.pdf
Cultivating Success in the South: Farm Households in the Postbellum Era (Cambridge Studies on the American South) 2014-07-31.pdf
Visualizing Blackness and the Creation of the African American Literary Tradition (Cambridge Studies in American Literature and Culture) 2013-12-31.pdf
Army and Society in Ptolemaic Egypt (Armies of the Ancient World) 2014-04-10.pdf
Law and Enforcement in Ptolemaic Egypt 2013-09-30.pdf
The Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics) 2014-08-31.pdf
Ancestral Encounters in Highland Madagascar 2013-10-31.pdf
All You Need to Know About the Music Business: Ninth Edition 2015-11-10.azw3
An Everyday Life of the English Working Class 2013-10-31.pdf
Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canadas - 2007-02.pdf
Social Media: How you can dominate Twitter, Facebook, Instagram and Youtube and make passive income 2015-09-04.azw
Innovation in China 2015-09-15.epub

علم موشک برای بقیه از ما
کشت موفقیت در جنوب: خانواده مزرعه در عصر پس از جنگ (مطالعات کمبریج در جنوب آمریکا)
تجسم سیاهی و ایجاد سنت آمریکایی ادبیات آفریقایی (مطالعات کمبریج در ادبیات و فرهنگ آمریکایی)
ارتش و جامعه در بطلمیوسی مصر (ارتشهای جهان باستان)
قانون و اجرای قانون در بطلمیوسی مصر
کمبریج هندبوک زبانی انسان شناسی (کتابچه کمبریج در زبان و زبان شناسی)
برخورد آبا و اجدادی در Highland ماداگاسکار
همه شما نیاز به دانستن درباره موسیقی کسب و کار: نهم نسخه
زندگی روزمره از زبان انگلیسی طبقه کارگر
مخاطره آمیز استخدام: شناخت بازار کار ناامنی در کانادا
رسانه های اجتماعی: چگونه شما می توانید توییتر، فیس بوک، یوتیوب نمایش مشخصات عمومی و تسلط و درآمد منفعل
نوآوری در چین
Product Details Product Details Product Details Product Details
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب
Product Details Product Details Product Details Product Details
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب
Product Details Product Details Product Details Product Details
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب


فرمت کتاب


تامین مدرک مرکز داده
محققین و دانشجویان در صورت نیاز به کتب جدید در این زمینه میتوانید عنوان کتاب درخواستی را در بخش ( سفارش منابع درخواستی) ارسال نمایید

تاريخ ارسال: 1394/9/7

تعداد بازدید: 186

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |